Scurt istoric

    "În ce privește evoluția învățământului în Bocșa Montană și Vasiova, prima consemnare documentară a unei școli confesionale cu predare în limba română s-a înregistrat la 1876. De la acea dată și până la 1918, școala a evoluat sub numele Școala Populară Confesională Vasiova. Din 1919 şi până în prezent, instituția școlară vasioveană a urmat un parcurs neîntrerupt sub diferite denumiri: Școala Primară de Stat Vasiova (1919-1947), Școala Primară de Stat nr. 2 cu clasele I-IV (1947-1953), Școala Elementară Mixtă nr. 4 Bocșa Vasiovei (1953-1962), Școala de 7 ani nr. 2 Bocșa Vasiovei (1962-1965), Școala Generală nr. 2 cu clasele I-X (1970-1972), Liceul Industrial nr. 2 Bocșa (1977-1989), Liceul Teoretic Bocșa (1990-1995), pentru ca din 1996 până în prezent să se numească Liceul Teoretic ,,Tata Oancea”, în memoria celui care a rămas în mentalul colectiv un Socrate bocșean. Din septembrie 1953 și până în prezent, liceul și-a creat un adevărat blazon prin sârguința pleiadei de dascăli care l-au slujit, mulți dintre ei fiind deja intrați în istorie și legendă, iar alții continuându-și devenirea pe alte zări ale lumii. Școala bocșeană, prin eforturile acestor dascăli și a celor care au primenit colectivul didactic pe parcursul anilor, a ,,produs” o multitudine de personalități științifice, artistice, culturale, multe dintre ele fiind intrate deja în patrimoniul cultural județean, național și chiar universal de valori. Vom enumera doar câteva dintre acestea, fără pretenția de a le epuiza șirul și cu speranța că nu vom leza orgoliul vreuneia dintre cele omise: Tata Oancea (poet, publicist, sculptor, pictor și restaurator de biserici), Aurel Novac (publicist), Nicolae Florei (prim-solist al Operei Române din București), Zeno Vancea (muzicolog), Nicolae Bocşan (profesor universitar), Ioan Cărmăzan (scriitor și regizor), Octavian Apahideanu (doctor în medicină), Sorin Bosica (expert chimist), Vasile Boulescu (profesor matematică, inspector școlar), Avram Filipaş (doctor în drept), Alexandrina Halic (actriță) etc. 

    Menționăm că liceul actual a funcționat ca școală primară și secundară în clădirea fostei judecătorii din Bocşa Montană între anii 1953-1972 , când și-a mutat sediul în clădirea nou construită din Vasiova, str. Tata Oancea, nr. 4.  

    De-a lungul timpului, mai ales în perioada de după 1950, instituția de învățământ din Bocşa Montană și apoi Vasiova a fost coordonată de următorii directori: Petru Tismănariu (1953-1957), Nica Adam (1957-1959), Virgil Manta (1959-1965), Ioan Remelei (1965-1978), Nicolae Vlăduţiu (1978-1984), Teodor Moldovan (1984-1990), Ioan Todor (1990-1994), Vasile Boulescu (1994-1996), Ioan Cioloş (1996-2003), Florentin Lupulescu (2003-2008), Ioan Ciolos (2008- august 2011), Constantin Borozan (septembrie 2011-septembrie 2012), Florentin Lupulescu (septembrie 2012-2021), Dragoș Mihai Vasile (2021-prezent). 

    Directorii adjuncți care s-au succedat la cârma acestei școli în acest răstimp istoric au fost: Nicolae Trăilă (1953-1957), Petru Tismănariu (1957-1959), Nicolae Trăilă (1959-1965), Iosif Hetmann, Ioan Remelei, Petru Tismănariu (aceștia au fost directori adjuncți în aceeași perioadă 1961-1965, școala beneficia atunci de doi directori adjuncți), Iosif Hetmann (1965-1975), Ogrin Oţa (1975-1978), Constantin Borozan (1978-1981), Iosif Hetmann și Eugenia Iovanovici (1982-1984), Eugenia Iovanovici, Marga Bivolan și Ilie Goşa (1984-1985), Eugenia Iovanovici (1985-1987), Tiberiu Borcovici (1987-1995), Rodica Iatan (1995-1997), Stela Boulescu (1997-2003), Mirela Vişan (2003-2005), Lia Cătană (2005-2015), Mirela Iova (2015-2017).

    Precizăm că până în anul 1989, în urma aplicării unor criterii de performanță, liceul se plasa pe locul IV într-o ierarhie a liceelor similare din întreg județul Caraş-Severin. Acest fapt se datorează unei generații de aur de învățători și profesori care, prin întreaga ei activitate didactică, a impus notorietatea și respectul instituției în întreg județul. Această generație a fost formată dintr-o serie de dascăli străluciți, mulți dintre aceștia nemaifiind în viață, precum: Petru Grecu (istorie), Dada Valeria (biologie), Ion Petcu (geografie), Nicolae Vlăduţ (matematică), Aurelia Neda (muzică), Gheorghe Matei (limba și literatura română), Virgil Manta (limba română), Aniţa Manta (limba română), Theodor Moldovan (matematică), Vasile Boulescu (matematică), Maria Boulescu (limba română, limba rusă), Ioan și Veronica Todor (matematică), Iosif Hetmann (fizică), Elena Peia (latină), Sofia Cărmăzan (limba rusă), Alexandru Novac (învăţător), Ogrin Oţa (fizică), Alexandru Craiovan (chimie, fizică), Ionel Furdui (istorie), Iudita Perian (limba rusă), Voichiţa Constantinescu (psihologie), Ioan Remelei (limba română, psihologie), Eugenia Iovanovici-Goga (istorie), Sanda  Şchiopu (geografie), Cristina Coruţiu (geografie), Ioan Cătană (istorie), Tiberiu şi Maria Borcovici (biologie şi limba română), Maria Spinean (învăţătoare), Marcela Chitescu (învăţătoare), Ioana Szabo (învăţătoare), Elena Petcu (învăţătoare), Marika Fatyol (învăţătoare), Iudita şi Petru Tismonar (învăţători)."

prof. dr. MIHAI VIŞAN, pr. dr. DANIEL CRECAN, "ISTORIE ŞI ADMINISTRAŢIE LA BOCŞA MULTISECULARĂ", 

Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura MIRTON Timişoara, 2013.