Rechizite și tichete sociale

DOSARELE SE DEPUN ÎN PERIOADA 01.09.2022 - 14.09.2022.

VENITUL NET PE MEMBRU DE FAMILIE OBȚINUT ÎN LUNA IULIE 2022 TREBUIE SĂ FIE MAI MIC DE 1275 LEI

ATENȚIE !!! PENTRU CEI CARE AU BENEFICIAT DE TICHETE SOCIALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, DOSARELE SE DEPUN PÂNĂ LA DATA DE 06.09.2022

DOSARUL VA CONȚINE:

- Cerere tip (descarcă aici)

- Adeverință cu salariu net pe luna IULIE 2022;

- Adeverință de cadastru că nu dețineți pământ și animale;

- Acte doveditoare pentru toate celelalte venituri obținute în luna IULIE 2022 (cupoane de șomaj, pensii, alocații, burse, ajutor social, etc);

- Copii acte de identitate pentru părinți și toți copiii aflați în întreținere ;

- Declarație pe propria răspundere pentru părinții care nu lucrează din care să rezulte că nu au realizat venituri din salarii în luna IULIE 2022.

Cererile se pot obține și de la secretariat sau învățători/diriginți.

Dosarele se depun la învățători/diriginți până la data menționată mai sus.


Legislație: OUG.133-2020 - Măsuri sprijin elevi defavorizați, beneficiari de sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic (actualizat 02.07.2021)